Ogłoszenie WFOŚiGW w Opolu o cyklu spotkań informacyjnych w miastach powiatowych woj. opolskiego nt. pożyczek

PDFOgłoszenie WFOŚiGW w Opolu o cyklu spotkań informacyjnych w miastach powiatowych woj. opolskiego nt. pożyczek.pdf

szczegółowe informacje: http://www.wfosigw.opole.pl/node/194