Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta

Infrastruktura i środowisko - UE.jpeg

 

Szanowni Państwo

Gmina Walce w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrotne przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Ankieta nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.

XLSAnkieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Walce.xls

PDFAnkieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Walce.pdf

Za wszelką współpracę mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy.