Ochrona Środowiska

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WALCE NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ  DO ROKU 2024

PDFUchwała Nr XXVI.230.2017 z 4 października 2017 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Walce.pdf