Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce styczeń-luty 2017 r.