JAKOŚĆ POWIETRZA

Informujemy Państwa, iż na dzień dzisiejszy jakość powietrza w Polsce należy niestety do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia pyłem PM 10, PM 2,5 oraz benzo(a)pirenem.

W 2016r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Wynika z niego, że najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Europie są miasta polskie. W pierwszej dziesiątce znajduje się aż 7 polskich miast, a w pierwszej pięćdziesiątce jest ich aż 33. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie jest Żywiec. Natomiast zlokalizowany stosunkowo nie daleko od nas  Kędzierzyn-Koźle zajmuje 33 miejsce na tej liście!

Przyczyną złej jakości powietrza jest tzw. niska emisja, czyli emisja produktów spalania paliw z obiektów znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 tj. emisja komunikacyjna, emisja wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisja przemysłowa.

Chcąc znać na bieżąco komunikaty oraz aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza zapraszamy Państwa na strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu:

Komunikaty jakości powietrza

Mapa monitoringu jakości powietrza Opolszczyzny

Dane pomiarowe stacji Zdzieszowice

Dane pomiarowe stacji Kędzierzyn-Koźle