KOMUNIKAT 7/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu