Jubileusz 20-lecia współpracy partnerskiej Gmin Walce – Berg