Harmonogramy odbiór odpadów komunalnych w Gminie Walce

Rejon I           WALCE

PDFRejon 1 - Walce.pdf

Rejon II          BROŻEC, ZABIERZÓW, ROZKOCHÓW, DOBIESZOWICE

PDFRejon 2 - Brożec, Zabierzów, Rozkochów, Dobieszowice.pdf

Rejon III        ĆWIERCIE, KROMOŁÓW, GROCHOLUB, STRADUNIA

PDFRejon 3 - Ćwiercie, Kromołów, Grocholub, Stradunia.pdf