Informacja dla Mieszkańców Gminy Walce o znakowaniu pojemników na odpady: Stradunia i Grocholub