Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

E-Składka - jeden przelew na własny rachunek w ZUS już od 01.01.2018