Zmian w systemie zbierania odpadów BIO

komunikat_zmiana_BIO_2018_v4.jpeg