Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 04.04.2018 i 05.04.2018