Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 16.04.2018