Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 23.04.2018 r