Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dn. 27.04.2018 r.