Informacja o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja Związku Międzygminnego „Czysty Region” dla mieszkańców dotycząca obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCXInformacja_deklaracje_2018.docx