Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dn. 29.05.2018 r.