Komunikatu w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

komunikat_zmiana_stawki.jpeg