Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dn. 13.06.2018 r.