Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja_zmiana_stawki.jpeg

komunikat_zmiana_stawki.jpeg