Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 02.07.2018 r.

DOCkukurydza_omacnica_prosowianka-1.doc