Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dn. 16.07.2018 r.