Awaria telefonów w Urzędzie Gminy Walce

W związku z awarią Centrali Telefonicznej
kontakt z Urzędem Gminy Walce
jest możliwy jedynie pod numerem:

77 4076070