Oświadczenie Wojewody Opolskiego w związku z niekojącymi i nieprawdziwymi informacjami nt zagrożenia powodzią

Oswiadczenie Wojewody Opolskiego - w związku z nieprawdziwymi info. -1.jpeg