Mobilny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach