Informacja Głównego Lekarza Wet. o zakazie przywozu produktów pochodzenia zwieręcego w bagażu osobistym z krajów trzecich na teren WE


PDFInformacja Głównego Lekarza Wet. dla podróżnych, o zakazie przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trcich na teren UE (1).pdf

PDFInformacja Głównego Lekarza Wet. (2).pdf