Mobilny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach - 7 sierpnia 2019 r.