ZMIANA TERMINÓW - Konkurs wiedzy z zakresu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz Konkurs na budowę obiektu z wykorzystaniem surowców wtórnych lub materiałów z recyklingu pt.: „Drugie życie odpadów”