Zarządzeniem Wójta Gminy Walce w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

 

W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami życia społecznego, zgodnie z Zarządzeniem Nr  Or.0050.47.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie  stawek czynszu  za najem lokali użytkowych wchodzących w skład  zasobu Gminy Walce w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się miesięczny czynsz wynajmowanych lokali użytkowych wchodzących w skład  zasobu Gminy Walce dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniem funkcjonowania,  za 1 m2  w wysokości 1,00 zł plus podatek Vat.

Zmiana stawek czynszowych odbywać będzie się na wniosek Przedsiębiorcy złożony do    Wynajmującego.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 


PDFZarządzenie.pdf

DOCXwniosek .docx

PDFwniosek .pdf