Komunikat: ost.hydro. wezbranie stany ostrzegawcze/2 z 4.11

W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej, na górnej Prośnie występować będą wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych na stacji Gorzów Śląski.

Komunikat jest ważny od 04-11-2020 16:15:00 do 05-11-2020 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania