Dziś jest:
7 °C
04 marca 2021

Adrianny, Kazimierza, Wacława

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 02.02.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce


Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 2 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie spraw dotyczących inwestycji Gminy Walce na mieniu powiatowym oraz sprawy bieżące.
  2. Omówienie projektów uchwał na sesję.
  3. Sprawy aktualne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Mienia
Komunalnego

                            Waldemar Stokłosa

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Porządku 
Samorządu

                            Robert Jurczyk

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw
Socjalnych

                            Marek Kołodziejczyk


PDFzawiadomienie mieszkańców.pdf