Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych luty - grudzień 2021

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Sołectwo: Walce

PDFHARMONOGRAMY_2021_WALCE zamieszkałe.pdf

Sołectwa: Brożec, Dobieszowice,  Rozkochów, Zabierzów

PDFHARMONOGRAMY_2021_Brożec, Zabierzów, Rozkochów, Dobieszowice- zamieszkałe.pdf

Sołectwa: Ćwiercie, Grocholub, Kromołów, Stradunia

PDFHARMONOGRAMY_2021_Ćwiercie, Kromołów, Grocholub, Stradunia zamieszkałe.pdf

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE OBJĘTE SYSTEM ZWIĄZKU

PDFHARMONOGRAMY_2021_cała gmina - niezamieszkałe.pdf