Kościół w Walcach oczami dzieci

29 i 30 maja 2006 roku dzieci z Kółka Plastycznego, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, rysowały swój kościół. Z wielkim zachwytem zagłębiały się w technikę perspektywy i barwnej interpretacji przestrzeni. Dzieci próbowały oddać realistycznie swój zabytkowy Kościół, ale co niektóre daleko sięgały wyobraźnią.

7.jpeg male.jpeg 11.jpeg 1.jpeg
6.jpeg 10.jpeg 9.jpeg 4.jpeg
8.jpeg 5.jpeg 3.jpeg 2.jpeg
6.jpeg