Archiwum

Tutaj przechowywane są aktualności archiwalne publikowane od założenia strony Urzędu Gminy Walce tj. od lutego 2006 roku. Są wśród nich interesujące informacje kulturalne, sportowe, gospodarcze, inwestycyjne, jubileusze, relacje z imprez, które odbywają się corocznie oraz wiele innych ciekawostek wraz z bogatą galerią zdjęć.

Zapraszamy Państwo do odwiedzania naszego archiwum.

 

Urząd Gminy w Walcach
przypomina o konieczności wymiany
dowodów osobistych
wydanych w 2001 i 2002 roku


Urząd Stanu Cywilnego w Walcach
prosi o zgłaszanie obchodów jubileuszu
50-lecia pożycia małżeńskiego

Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 77 4660 108 wew. 21 lub drogą elektroniczną e-mail: usc@walce.pl

Zgodnie z przyjętym w dniu 14 maja 2002 r.: „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby
zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku
 i unieszkodliwione do końca  2032 r.

Procedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

XXVII Sesja Rady Gminy Walce 

Grocholub - nowinki, ciekawostki i wydarzenia

Informacja dla właścicieli nieruchomości zabudowanych lub w trakcie budowy w miejscowości Walce i Grocholub
W związku z realizowaną inwestycją współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce i Grocholub” zwracamy się z prośbą do mieszkańców, zainteresowanych przyłączeniem do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej, a których posesje nie zostały wcześniej objęte obecnie realizowanym projektem budowy kanalizacji, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 7 do dnia 11 lutego 2011
 
Gmina Walce laureatem Rankingu Samorządowego - Najlepiej zarządzana Gmina w Województwie Opolskim 
logo-europejska.gif
Gmina Walce laureatem Rankingu Samorządowego - Najlepiej zarządzana Gmina w Województwie Opolskim 
logo-europejska.gif
Rządowe Centrum Legislacji - dostęp do bazy aktów prawnych
Zakończenie realizacji projektu systemowego: Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce 
Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
                  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
                            MIEJSCOWOŚCI WALCE
W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” informujemy o rozpoczęciu  w dniu 29.06.2010 r.  budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce. Prace budowlane zaczęły się od ulicy Zamkowej wraz z ulicami do niej przyległymi. O dalszych etapach realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.
Prosimy o wyrozumiałość za okresowe utrudnienia w ruchu drogowym.