10 - lecie partnerstwa Gmin Berg - Walce.

Na zaproszenie Burmistrza Helmuta J. Himmlera  oraz władz samorządowych partnerskiej Gminy Berg Wójt Gminy Bernard Kubata wraz z grupą samorządowców, nauczycieli i mieszkańców gminy w dniach od 18 do 20 maja 2007 roku uczestniczył w obchodach 10 - lecia partnerstwa Gminy Berg i Gminy Walce.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się odegraniem marsza przez zespół „BEMOL” z Gminy Walce. Następnie przemówienia z okazji 10 lecia partnerstwa wygłosili:
·       Bernard Kubata - Wójt Gminy
·       Helmut J. Himmler - Burmistrz Gminy Berg
·       Albert Löhner – Starosta Neumarkt.
·      Piotr Miczka  - Wójt Gminy poprzedniej kadencji, inicjator 
    zawartego partnerstwa
·      Josef Schottner – odpowiedzialny za partnerstwo ze strony Gminy Berg
Część oficjalna zakończona została odegraniem hymnów narodowych.
           Obraz 069.jpeg Obraz 010.jpeg Obraz 009.jpeg
Obraz 104.jpeg Obraz 101.jpeg Obraz 098.jpeg Obraz 066.jpeg
Obraz 036.jpeg Obraz 093.jpeg Obraz 083.jpeg Obraz 081.jpeg
Obraz 136.jpeg Obraz 116.jpeg Obraz 114.jpeg Obraz 123.jpeg