VI Europejski Kongres Odnowy Wsi

W czasie VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim w ramach Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Ścieżki” zostało wystawione stoisko twórczości ludowej gminy Walce, na którym zaprezentowano między innymi tradycyjny produkt Opolszczyzny „Kroszonkę Opolską” wypromowaną przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach, oraz krajankę śląską i żymlok wypromowane przez panią Krystynę Linek z Dobieszowic, a także wstążki i obrazy wykonane haftem krzyżykowym przez mieszkanki Brożec i Walec.
   HPIM2175.jpeg HPIM2176.jpeg HPIM2177.jpeg HPIM2178.jpeg
                  Kamień Śląski (23).jpeg Kamień Śląski (31).jpeg Obraz 010.jpeg
                  Obraz 009.jpeg Obraz 007.jpeg Obraz 006.jpeg

W dniu 26 maja 2007 roku sołectwo Stradunia w gminie Walce gościło 26 osobową delegację ze Słowacji, która uczestniczyła w VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim.
Mieszkańcy sołectwa z Wójtem Gminy Panem Bernardem Kubata, sołtysem wsi Pan Henrykiem Drescher, Ks. Proboszczem Manfredem Lubczyk przedstawili grupie genezę oraz motywy przystąpienia w 2004 roku do programu odnowa wsi w województwie opolskim, a także realizowane przez nich projekty: Remont Placu spotkań nad rzeka Stardunią, budowa kortu tenisowego z środków Sektorowego Programu Operacyjnego, budowa groty przy Kościele.
W trakcie spotkania nastąpiła wymiana kontaktów pomiędzy uczestnikami oraz chęć nawiązania współpracy partnerskiej. 
                                   Obraz 003.jpeg Obraz 002.jpeg