Rolnicy z gminy Walce pomogli poszkodowanym przez tornado w Gminie Ujazd

Rolnicy z gminy Walce okazali bezinteresowną pomoc rolnikom z powiatu Strzelce Opolskie poszkodowanym podczas tornada w dniu 15 sierpnia 2008 r.
Całość akcji pomocowej udało się przeprowadzić dzięki ofiarności rolników i dużemu zaangażowaniu sołtysów wszystkich wsi gminy którzy zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę darów w poszczególnych wsiach. Koordynatorem pomocy był Urząd Gminy Walce.
Rolnicy przekazali tam przeszło 17 ton zboża paszowego. Zboże trafiło do wsi Balcarzowice i Zimna Wódka w Gminie Ujazd z czego do wsi Balcarzowice ok. 6 ton, a do wsi Zimna Wódka ok. 11 ton. W przekazaniu darów w tych wsiach uczestniczyli ich sołtysi – Balcarzowic Pani Teresa Ćwielong i Zimnej Wódki Pan Krystian Muszkiet, którzy zorganizowali sprawny rozładunek i rozdział dla potrzebujących w swoich wsiach. Przy przekazywaniu darów dla wsi Balcarzowice obecny był Burmistrz gminy Ujazd Pan Tadeusz Kauch. Transport darowanego zboża wykonała nieodpłatnie firma P.T.U.H. TRANS-PEL Piotra Pelki z Walc. Pan Burmistrz Gminy Ujazd i sołtysi obdarowanych wsi składają tą drogą serdeczne podziękowania rolnikom-darczyńcom z gminy Walce sołtysom wsi za zorganizowanie akcji pomocy , oraz firmie z Walc która przetransportowała darowane zboże do wsi w Gminie Ujazd.

    Obraz 004.jpeg Obraz 001.jpeg Obraz 024.jpeg Obraz 021.jpeg
    Obraz 020.jpeg Obraz 019.jpeg Obraz 017.jpeg Obraz 015.jpeg
    Obraz 010.jpeg Obraz 014.jpeg Obraz 013.jpeg Obraz 012.jpeg
podziękowanie.jpeg