Władze Gminy

 

  Marek Śmiech Wójt Gminy
 

 

Rafał Miczka

 

-

 

Zastępca Wójta Gminy

 

Ilona Wyciślok

Sekretarz Gminy

 

Roman Schwarzer

Skarbnik Gminy