Położenie

Gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, administracyjnie należy do powiatu krapkowickiego.
Jej obszar 6929 ha (w tym 400 ha lasów) zamieszkuje 5599 osób (stan z 31.12.2014). 
Od północy sąsiaduje z Krapkowicami, od zachodu i południa z gminą Głogówek, od wschodu z gminą Reńska Wieś, a od północnego-wschodu z gminą Zdzieszowice.
W jej skład wchodzi 9 sołectw: Walce, Rozkochów, Stradunia, Dobieszowice, Grocholub, Brożec, Kromołów, Zabierzów i Ćwiercie.