Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Gminy partnerskie

 Gminy partnerskie - zdj. wykonał netkoncept.com
10 maja 1997 roku Gmina Walce zawarła umowę partnerską z bawarską Gminą Berg koło Norymbergii, a  19 października 2002  roku z Czeską Gminą Malá Morávka