Obchody 5 - lecia partnerstwa gmin Walce Mala Moravka

Dni partnerstwa Walce – Mala Moravka
 
 
W dniach 8 – 10 września br. gmina Walce gościła 20 osobową grupę mieszkańców z Partnerskiej Gminy Mala Moravka  w ramach projektu pn. „Dni partnerstwa Walce – Mala Moravka”. Przedmiotowy projekt realizowany był na terenie Polski  przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach programu INTERREG III A Czechy – Polska.
 Logo.jpeg
Goście przybyli wczesnym rankiem 08 września do gminy  Wójt Gminy Walce uroczyście powitał zaproszonych. Po śniadaniu  odbył się wspólny wyjazd z zaproszonymi gośćmi.
 
Po powrocie Gminy Walce w godzinach wieczornych, odbyło się  integracyjne spotkanie przedstawicieli gmin partnerskich na których wystąpili przedstawiciele  władz gminnych : Wójt Gminy Walce - Bernard Kubata,  Starosta Gminy Mala Moravka - Ondreja Holub..
Po dyskusji na temat aktualnych problemów mających miejsce w zaprzyjaźnionych gminach, oraz wymianie doświadczeń i korzyści z podpisanych partnerstw, a także przedstawieniu planów na dalsze lata współpracy odbył się uroczysty bankiet oraz zabawa taneczna dla  gości z  Czech   i mieszkańców gminy.
Następnego dnia goście uczestniczyli w  Dożynkach Gminnych w Rozkochowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., później w barwnym korowodem dożynkowym goście wraz z mieszkańcami przeszli na boisko sportowe, gdzie nastąpiło przekazanie chleba dożynkowego oraz przywitanie gości.  Goście oraz mieszkańcy bawili się przy występach m.in. mażoretek, orkiestry dętej z Głogówka,  występu przedszkolaków, zespołu tanecznego AWARIA oraz kabaretu Żyłka, a także zaproszonych zespołów z partnerskiej Gminy Mala Moravka z Czech : Dambra i zespół Cantry.
Całość zakończyła zabawa taneczna na której bawił zespół COTEX.
 
W poniedziałkowy ranek wszyscy goście spotkali się w Urzędzie Gminy Walce, gdzie nastąpiło oficjalne pożegnanie i goście udali się w drogę powrotna do Malej Moravki. Nasi przyjaciele z Czech dziękowali za miło spędzony czas, za zorganizowanie tak różnorodnego programu oraz nabyte doświadczenia.
  Obraz 227.jpeg Obraz 140.jpeg Obraz 224.jpeg
Obraz 148.jpeg Obraz 094.jpeg Obraz 093.jpeg
Obraz 092.jpeg

Opracowała Ilona Wyciślok