Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia raportu oddziaływanioa na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej Rozkochowa z tranzytem do Walec

DOCObwieszczenie.doc