Prezentacja multimedialna zrealizowanych zadań w okresie kadencji 2006-2010

Prezentacja w programie Microsoft Power Point
PDFPrezentacja2.pdf

Wersja PDF
http://www.walce.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_walce&id_zal=3926&id_dok=19