PRZYDATNE LINKI

1.    Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
www.mrr.gov.pl/
www.pois.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
 
2.    Ministerstwo Środowiska:
www.mos.gov.pl
 
3.    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
www.nfosigw.gov.pl
 
4.    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
www.wfosigw.opole.pl
www.poiis.wfosigw.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_inisr