Menu pomocnicze

Mobilny PSZOK - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Walce - kwiecień i maj 2014

Miejscowość

Miejsce

Data

Walce

działka 1002/2 ul. Łąkowa 1 A
plac przed oczyszczalnia ścieków

05.04.2014

Dobieszowice

działka 54/3, 54/1 ul. Dolna

05.04.2014

Stradunia

działka 839 ul. Opolska  obok Sołtysa

12.04.2014

Grocholub

działka 750/4 ul. Opolska

12.04.2014

Kromołów

działka nr 422/3, nr domu 50 A
(obok budynku Straży Pożarnej)

10.05.2014

Brożec

ul. Reymonta obok byłego placu PGR

10.05.2014

Rozkochów

działka 38/2 ul. Głogowska 20
plac przed Stacją Uzdatniania Wody

31.05.2014

Zabierzów

działka 346 przy boisku

31.05.2014

 

Podczas zbiórki będą przyjmowane od mieszkańców następujące odpady
(prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

- surowcowe (tzw. „suche”);

- szkło opakowaniowe;

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone;

- przeterminowane leki;

- chemikalia;

- zużyte baterie i akumulatory;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm;

- odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok).

 

Do PSZOK nie będą przyjmowane m.in. następujące rodzaje odpadów: materiały izolacyjne
(m.in. styropian, wełna mineralna, papa), zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady budowlane.

 

UWAGA!!! PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

Więcej informacji: Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice; tel. +48 77 466 15 14

27.03.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry