Menu pomocnicze

Stowarzyszenie Kraina św. Anny organizuje Cykl Szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów w dniach 22-25.07.2014

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Działanie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


CIEKAWE SZKOLENIA  
DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny  
organizuje Cykl Szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów.  

Terminy i miejsce szkoleń: 
22.07.2014r. -  Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny 
23.07.2014r. -  Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny 
24.07.2014r. -  Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny 
 25.07.2014r. -  Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny  


WSTĘPNE TEMATY OMAWIANE na JEDNODNIOWYM SZKOLENIU: 
1. „Kontrola a ocena realizacji projektów dofinansowanych ze środków PROW na lata 2007 – 2013r.  w tym zapobieganie nakładania przez kontrole kar i korekt w trakcie trwania projektu– szkolenie warsztatowe”

2. „Analiza dokumentów, umów podczas zamykanie projektu a kontrola organów unijnych - jak ustrzec się przed nieprawidłowościami – warsztaty praktyczne”

3. „Kontrola w trakcie realizacji, zamykania oraz w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków PROW na lata 2007 – 2013r – aspekty praktyczne” 

4. „Kontrola wniosków o płatność w tym dokumentacji rozliczeniowej środków unijnych dofinansowanych ze środków PROW na lata 2007 – 2013r. (przygotowywanie, opisywanie dokumentów księgowych i kontrola dokumentacji).” 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie formularza drogą mailową, tradycyjną, za pośrednictwem FAX-u bądź osobiście dostarczyć do  biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 


Stowarzyszenie Kraina Św. Anny ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice; 
e-mail: www.asystent@annaland.pl 

 

PDFSzkolenie informacja.pdf
 

PDFformularz-zgloszeniowy-ii-polrocze-2014.pdf

 

18.06.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry