Menu pomocnicze

POMOC DLA POSZKODOWANYCH MIESZKAŃCÓW PO NAWAŁNICY

Po przejściu nawałnicy w ramach pomocy dla mieszkańców zalanych domostw Gmina Walce dostarczyła w pierwszej kolejności kontenery do wywozu zniszczonego podczas powodzi wyposażenia domów i mieszkań. Dostarczono wodę pitną dla mieszkańców gdzie zostały zalane czynne studnie i nie byli podłączeni do gminnej sieci wodociągowej. Wypompowano również te studnie i dokonano dezynfekcji. Dla mieszkańców którym zalano pomieszczenia mieszkalne dostarczono środki czystości. Celem osuszania pomieszczeń z wilgoci przekazano mieszkańcom 15 osuszaczy użyczonych przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW w Opolu. Gmina udzieliła poszkodowanym mieszkańcom pierwszej pomocy finansowej w wysokości 11 tys. złotych.

Wójt Gminy Pan Bernard Kubata wystąpił do Wojewody Opolskiego o środki z przeznaczeniem na pokrycie strat w budynkach i domach na terenie gminy dla najbardziej poszkodowanych. Straty w budynkach oszacowano na około 100 tys. złotych.

Wystąpiono również o środki pomocowe do Zarządu Województwa Opolskiego. Do robót porządkowych związanych z czyszczeniem dróg, placów i poboczy ze szlamu, nanosów i słomy po nawałnicy skierowano dwie osoby zatrudnione przez tut. Urząd w ramach robót publicznych.

07.08.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry