Menu pomocnicze

XXXVI sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 14 sierpnia 2014 r.

 

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o XXXVI sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok;

   2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

   3) udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia;

   4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

   5) przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

   6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

  1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

  2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol  

19.08.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry