Menu pomocnicze

XXXVII sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 26 września 2014 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o XXXVII sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 8 października 2014 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (rozpoczęcie sesji w sali nr 5)

  2. Porządek obrad.

  3. Uroczyste wręczenie Nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji (c.d. obrad sala nr 1)

  5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok;

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

  1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

  2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

02.10.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry