Menu pomocnicze

XXXVIII sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 27 października 2014 r.

 

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o XXXVIII sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Walce za rok szkolny 2013/2014.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 •    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia;

 •    określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok;

 •    ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok;  

 •    zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok;

 •    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

 •    przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 1. Informacja podmiotów z analizy oświadczeń majątkowych.

 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

29.10.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry